Scroll to top
  • Biuro
  • ptg@ptg.info.pl
  • 7:00 - 16:00

Prezes PTG S.A. – Iwona Gramatyka wystąpiła, jako ekspert podczas Konferencji Naukowej GÓRNICTWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2019 w Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Celem Konferencji, towarzyszącej obchodom Uroczystości Barbórkowych 2019 była prezentacja osiągnięć środowisk naukowych i przemysłowych oraz rozwijanie i wzmacnianie współpracy. Problematyka Konferencji dotyczyła aktualnych i kluczowych zagadnień współczesnego górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego.

HONOROWY PATRONAT KONFERENCJI:

 Dr inż. Adam MIREK

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Related posts