Scroll to top
  • Biuro organizacji targów
  • marketing@ptg.info.pl
  • +48 537 820 720
  • Biuro i linia telefoniczna czynne od pn-pt
  • Linia telefoniczna: 7:00 - 17:00
  • Biuro: 7:00- 15:00

Prezes PTG S.A. – Iwona Gramatyka wystąpiła, jako ekspert podczas Konferencji Naukowej GÓRNICTWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2019 w Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Celem Konferencji, towarzyszącej obchodom Uroczystości Barbórkowych 2019 była prezentacja osiągnięć środowisk naukowych i przemysłowych oraz rozwijanie i wzmacnianie współpracy. Problematyka Konferencji dotyczyła aktualnych i kluczowych zagadnień współczesnego górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego.

HONOROWY PATRONAT KONFERENCJI:

 Dr inż. Adam MIREK

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Related posts

Language