Scroll to top
  • Biuro
  • ptg@ptg.info.pl
  • 7:00 - 16:00

Pierwszy kwartał każdego roku odgrywa kluczową rolę dla firm i gospodarki. Trzy pierwsze miesiące pełnią niejako funkcję prognostyczną, pozwalając przedsiębiorcom budować scenariusze
i oczekiwania względem nadchodzącego drugiego i trzeciego kwartału. Pozwalają na nowo zaplanować działania i rozpocząć realizację przemyślanego planu nastawionego na zysk i rozwój przedsiębiorstw.

Rok 2020 jest inny. Wirus SARS-CoV-2 / COVID-19 diametralnie zmienił nie tylko życie gospodarcze, ale także model funkcjonowania ludzi i relacji. Sytuacja pandemii, z którą mierzymy się wszyscy, rewiduje plany firm, nierzadko zmuszając je do walki o przetrwanie. Ekonomista Jim Paulsen z Leuthold Group w jednym ze swoich wywiadów podkreśla fakt, iż zastosowane ograniczenia wprowadzą gospodarkę w głęboki kryzys, natomiast nie na taką skalę jak Wielki Kryzys z okresu lat 1929 – 1933, kiedy mieliśmy do czynienia z załamaniem giełdy. Poskreśla także, że każdy kryzys niesie ze sobą możliwości rozwojowe, zmiany ustrojowe i społeczne. Każda gospodarka jest na innym etapie cyklu koniunkturalnego, globalny kryzys daje możliwość względnie równego startu i opracowania nowej strategii gospodarczej państw i nowych celów. Czas zawieszenia, zmiany otoczenia może być okresem metamorfozy, nowych rozwiązań i poszukiwania odpowiedzi na pytania:
„które z dotychczasowych działań w bieżącej sytuacji okażą się mało skuteczne?”, „czy w obecnych realiach mamy możliwość rozwijać firmę?”, „gdzie szukać nowych klientów i w jaki sposób dbać
o dotychczasowych?”. Odpowiedź na te pytania i odnalezienie szans rozwoju w dobie kryzysu wymaga elastyczności myślenia i zachowania, odwagi w podejmowaniu nieszablonowych decyzji. Przedsiębiorcy, którym w krótkim czasie uda się przystosować do nowej sytuacji, mają większą szansę na powrót na ścieżkę rozwoju.

W tej trudnej i bez precedensu, nowej polskiej rzeczywistości obserwujemy także pozytywy – znaczący wzrost ilości działań Corporate Social Responsibility. Obecnie jesteśmy świadkami fenomenu społecznego i kulturowego – ludzie i firmy angażują się w pomoc służbie zdrowia, przeznaczając środki finansowe, ale także swój czas i zaangażowanie. Powstają lokalne grupy szyjące maseczki dla medyków, domów opieki, hospicjów. Firmy przeznaczają środki finansowe na pomoc szpitalom oraz kupują i sprowadzają sprzęt ochrony osobistej do Polski, przekazując go potem w formie darowizny placówkom medycznym. To, co warto podkreślić, to fakt, że profil działań CSR zmienił się. W dobie, kiedy wydarzenia sportowe nie odbywają się, nie można organizować imprez masowych, a potrzeby
w walce z epidemią rosną, wszyscy stajemy na wysokości zadania i pomagamy służbie zdrowia. Takie elastyczne podejście do działań CSR nastawione na dopasowanie się do potrzeb należy doceniać.

Zaangażowanie firm w działania społecznej odpowiedzialności biznesu w związku z walką z COVID-19 buduje zaufanie i zwiększa wiarygodność. Tym, co wydaje się słuszne, jest promowanie takich działań. Dlatego uruchomiliśmy plebiscyt Laurów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Chcemy docenić firmy i osoby, które szczególnie wyróżniły się w ostatnim czasie. Zaangażowanie i pomoc tym, którzy tego potrzebują, zwłaszcza w tak niespokojnym czasie, to coś, o czym warto mówić!

Jeśli Wasza firma prowadzi działania CSR, koniecznie poinformujcie nas o tym, zgłaszając ją do Laurów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Chcemy uhonorować Was za wsparcie społeczeństwa
w tym trudnym czasie. Wszystko, co musicie zrobić, to wypełnić formularz na dole strony.

Autorzy:
Magdalena Pawłowska
Daria Kusztelak

Related posts