Scroll to top
  • Biuro
  • ptg@ptg.info.pl
  • 7:00 - 16:00

. . .

Organizator Targów KATOWICE zrzeszony jest w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego od lat, a od tego roku również w reaktywowanej Sekcji „Organizatorów wystąpień za granicą i dostawców usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą”. Stąd informacje, którymi mogę się podzielić, pochodzą bezpośrednio z najważniejszej polskiej instytucji związanej z branżą targową. W celu pomocy branżom targowym z poszczególnych krajów, światowe stowarzyszenie UFI opracowuje ramowy przekaz, mówiący o potrzebie i sposobach wychodzenia przez przemysł targowy z obecnego kryzysu. Dotyczyć będzie on narracji dla celów intensywnego lobbingu na rzecz powtórnego uruchomienia targów.

. . .

Cały wywiad dostępny na: http://nettg.pl/news/167386/branza-targowo-wystawiennicza-mocno-odczula-epidemie

Related posts