Scroll to top
  • Biuro
  • ptg@ptg.info.pl
  • 7:00 - 16:00

Zarząd Spółki pod firmą Polska Technika Górnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Korfantego 51/46, 40 -160 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8:00 – 16.00.

Related posts