Scroll to top
  • Biuro
  • ptg@ptg.info.pl
  • 7:00 - 16:00

Ustawa z 14 maja 2020 r. (o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana potocznie Tarczą 3.0  – opublikowana w Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r. poz. 875 , która między innymi zmienia ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy)- Kodeks spółek handlowych – przedłużyła termin  o 2 miesiące tj. z 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez Spółkę.
Z tym samym dniem tj. z dniem 1 marca 2021 r. uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Related posts