Scroll to top
 • Biuro
 • ptg@ptg.info.pl
 • 7:00 - 16:00

Organizator Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2021, których termin realizacji planowany był w dniach 07 – 10 września 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz na terenach przyległych zostaje przeniesiona na termin:

 06 – 09 września 2022 r.

Powyższa zmiana podyktowana jest okolicznościami niezależnymi od Organizatora, takimi jak:

 •  nie znamy terminu do kiedy będą obowiązywały przepisy zakazujące zgromadzeń  i organizowania imprez typu targi, ze względu na czas pandemii panującej w Polsce i na świecie;
 • w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na dzień dzisiejszy funkcjonuje szpital covidowy i punkt szczepień, a organizator targów, ani operator obiektu nie jest w stanie określić terminów zakończenia funkcjonowania szpitala covidowego i punktu szczepień;
 • obecnie zaszczepionych jest w Polsce podwójną dawką ok. 2 852 329 osób oraz jak twierdzą eksperci z ICM UW 25-33 % Polaków przeszło już Covid-19  w związku z tym mało prawdopodobne jest, aby do lipca – sierpnia 2021 r. uzyskać odporność populacyjną;
 • należy spodziewać się utrzymania obostrzeń sanitarnych w okresie zaplanowanych targów w 2021 r.
 • obostrzenia sanitarne utrudniają, a z niektórych regionów świata jak np. z  Rosji, Ukrainy, Azji, Ameryki Południowej itd. wręcz uniemożliwiają przyjazd do Polski;
 • nie jest znamy termin otwarcia w pełni granic państwa, ani udostępnienia hoteli, restauracji;
 • nie jest znany również zakres, jaki będzie obejmował obostrzenia sanitarne w miesiącach sierpniu – wrześniu 2021 r.: czy będzie możliwość organizowania spotkań, czy nie  wystąpią ograniczenie ilości zwiedzających na określonej powierzchni itp.
 • obostrzenia sanitarne, które najprawdopodobniej będą obowiązywały w sierpniu-wrześniu  2021 r., będą uniemożliwiały organizowanie sympozjów, bankietów, spotkań biznesowych, kongresów itd., które zawsze towarzyszą targom;
 •  organizator nie jest w stanie zapewnić przestrzegania obostrzeń sanitarnych na terenie targów przy dużej ilości zwiedzających;
 •  przygotowania do targów wymagają poniesienia określonych kosztów przez firmy biorące udział w nich już na kilka  miesięcy poprzedzających termin targów; nie mając pewności,  że targi będą mogły się odbyć, a co za tym idzie, czy będzie możliwość prezentacji Państwa oferty, poniesione koszty nie przyniosłyby spodziewanych efektów;
 •  brak dostatecznej ilości odwiedzających targi, w tym zaproszonych przez Wystawców gości,  z przyczyn obostrzeń związanych z pandemią, również przyczyniłby się do braku spodziewanego efektu marketingowo i sprzedażowego.W związku z przytoczonymi powyżej argumentami, organizacja targów w 2021 nie spełni oczekiwań zarówno dla firm wystawiających się jak i zwiedzających targi.

Biorąc pod uwagę fakt, iż już na dzień dzisiejszy musiałyby być prowadzone przez Wystawców przygotowania do targów i ponosiliby oni koszty z tym związane, bez pewności jednak, czy targi mogłyby się odbyć z uwagi na obostrzenia epidemiczne, jak również ograniczenie osób odwiedzających targi, co ma istotny wpływ na sukces lub porażkę marketingową i reklamę firmy, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest przesunięcie terminu targów na 2022 r.

Na bieżąco będziemy informować o wszelkich postępach prac, związanych z przygotowaniem targów w 2022 r.

Życzę zdrowia, radzenia sobie w obecnej sytuacji kryzysowej, przetrwania firmy oraz rychłego zakończenia epidemii.

Iwona Gramatyka Prezes Zarządu Organizatora Targów KATOWICE 2021

Related posts