Scroll to top
 • Biuro
 • expo@ptg.info.pl
 • +48 537 820 720

Konferencja GIPH

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na konferencję towarzyszącą Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE 2019” pt. Proces „sprawiedliwej transformacji energetycznej” w UE a światowe trendy oraz panel dyskusyjny Możliwości wykorzystania polskiego węgla do stabilizacji podaży energii i rozwoju nowoczesnych technologii. Szanse i bariery. Konferencje odbędą się w pierwszym dniu targów o godzinie 11:30 w Sali audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Zarówno konferencja, jak i panel będą ważnym elementem w dyskusji na temat roli jaką węgiel odgrywa i może odgrywać w przyszłości w bilansowaniu i stabilizowaniu systemów energetycznych. Informujemy także, iż udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Niemiecka Inicjatywa

MinGenTec Network ׀ Mining & Generation Technology –  Made in Germany
c/o Chamber of Commerce and Industry Cottbus, Goethestrasse 1, 03046 Cottbus, Germany

tel./phone: +49 355 365-1503
e-mail: schwabe@cottbus.ihk.de

Urządzenia i Konstrukcje : Electra - Dr. Rafał Setlak

Konferencja RIG

Smart Factory. Jak uczynić produkcję bardziej „smart” z wykorzystaniem robotów.

Tezy:

 • czy Inteligentne Fabryki (Smart Factory) są końcowym etapem koncepcji Przemysł 4.0?
 • jakie są podstawowe cechy Inteligentnej Fabryki ?
 • czy można uczynić tradycyjną fabrykę bardziej „smart” i w jaki sposób ?
 • inteligentne systemy ERP – mózg inteligentnej fabryki,
 • po pierwsze bezpieczeństwo – czyli o robotach współpracujących,
 • what…if – kilka słów o inteligencji kognitywnej robotów,
 • przychodzi prokurator do… robota – czyli kto odpowiada za wypadki spowodowane przez roboty.

Elektromobilność  – strategia przyszłości”

 

 • Elektromobilność w Polsce nabiera rozpędu? Plan Rozwoju Elektromobilności – jak go zrealizować? Bariery rozwoju, rozwiązania i warunki sukcesu.
 • Jakie wyzwania stoją przed branżą energetyczną?
 • E-mobilność – sposoby przemieszczania się w przyszłości. Wpływ na społeczeństwo i przedsiębiorczość.
 • Transport publiczny. Miasta stawiają na elektromobilność. Zrównoważony transport w walce ze smogiem.
 • Oczekiwania klientów. Czy konsumenci i firmy są gotowi na samochody elektryczne?

Obierz kurs na Jakość EkoSpalanie&EkoTechnologie

ZETOM Aktualne wymagania stawiane kotłom na paliwa stałe Dr inż. Maciej Jodkowski
WFOŚ Możliwość pozyskania dofinansowania na likwidację niskiej emisji Prezes zarządu Tomasz Bednarek
ICHPW Niskoemisyjne paliwa węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego. Sławomir Stelmach / Katarzyna Matuszek
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instalacje współspalania paliw alternatywnych zintegrowane z kotłem przemysłowym lub ciepłowniczym wraz z systemem oczyszczania spalin i odzyskaniem ciepła. Dr hab. inż.  Piotr Ostrowski /

Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa

PIE Ekospalanie paliw stałych, a ograniczenie emisji z sektora komunalno- bytowego Krystyna Kubica
ZETOM Debata Oxfordzka  Dr inż. Maciej Jodkowski

 

 

Language