Scroll to top
  • Biuro
  • ptg@ptg.info.pl
  • 7:00 - 16:00

PTG S.A.

Polska Technika Górnicza S.A. jest organizatoram Międzynarodowych Targów KATOWICE 2021 r. oraz wyjazdów i misji zagranicznych.

Zarząd Polskiej Techniki Górniczej S.A.

Prezes Zarządu
tel: +48 32 353 70 23
e-mail: ptg@ptg.info.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Uzyskała dyplomy: magistra psychologii na kierunku Neuropsychologia o specjalności Neuropsychologia Kliniczna oraz Psychologia Kryminalistyczno-Śledcza ,

Magister Bezpieczeństwa Informacji z Archiwistyką na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalnościach:  Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych oraz Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach ukończyła studia podyplomowe: Neuropsychologia Kliniczna, Przywództwo w Praktyce, Audytor Wewnętrzny Bezpieczeństwo Państwa.

PUBLIKACJE:

Wydawnictwo: Edukacja elit XXI wieku. Kompetencyjne pojęcie elit społecznych. Poznań 2017
Autorzy artykułu: Iwona Gramatyka i Roksana Gramatyka
Temat artykułu: „Egalitaryzm nauczania a kreowanie elit w Polsce.”

Wydawnictwo: Kultura pokoju. Kultura relacji z perspektywy środowisk. Poznań 2017
Autorzy artykułu: Iwona Gramatyka i Roksana Gramatyka
Temat artykułu: „Dialog na styku kultur – język interakcji między islamem a chrześcijaństwem.”

Wydawnictwo: Edukacja elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Poznań 2016 r.
Autorzy artykułu:  Eugeniusz Januła, Iwona Gramatyka
Temat artykułu: „Polityka społeczna podmiotów państwowych wobec górników węgla kamiennego w okresie historycznego kapitalizmu oraz PRL. Problemy kształtowania się polityki rodzinnej.

Wydawnictwo: Zarządzanie Kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa narodowego – Miejsce i rola służb ratowniczych. Poznań 2015
Autor artykułu: Iwona Gramatyka
Temat artykułu: „Nigdy dość profesjonalnej dyskusji na temat bezpieczeństwa w górnictwie i profilaktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie.

Wydawnictwo: VII Miedzynarodowa Konferencja  Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” 2015 r.
Autor artykułu: Iwona Gramatyka
Temat artykułu: „Formuła międzynarodowych targów jako forma pogłębienia integracji oraz płaszczyzna edukacyjna

W latach 2005 – 2007 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Carbo – Project Sp. z o.o.
Spółka tworzyła projekty dla górnictwa i świadczyła usługi dla Holdingu. Likwidatorem Przedsiębiorstwa Górniczego była w latach 2005 – 2008,  a do 2010 r. prowadziła własną działalność gospodarczą. Od 2010 r. pracuje w Polskiej Technice Górniczej S.A. i pełniła w niej kolejno funkcje: do 2018 r.-  Dyrektora  Administracyjnego, w 2018 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, a w 2019 r.– na Prezesa Zarządu. Od 2018 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. Funkcję Prezesa Polskiej Techniki Górniczej S.A. pełni nadal.

Akcjonariusze